1 Hit for Year = "1877" and Collection = Druckwerke

jump to filter-options
  • Title page
    yevaʼer maʻalat erets ha-ḳodesh u-ḳedushah rishonah u-sheniyah shel erets Yiśraʼel, midat ṿe-tavnit mishkan Shiloh u-Vet ha-miḳdash rishon ṿe-sheni ṿe-khol kelehem ...
    Râpîpôrṭ, Rĕʾûvēn hak-Kōhēn (Ed.) ; Taprover, Jacob / טפרובר, יעקב (Ed.) ; (Ed.)
    Magenz̲a : Yeḥiʼel Bril: [1877]