Titel / Incipit
Goedaert, Johannes: Metamorphosis naturalis ofte historische beschryvinge van den oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderingen der wormen, rupsen, maeden ... : 2 / Johannes Goedaert. Middelburgh. Middelburgh : Fierens: [ca. 1600]