Title / Description
Homerus <v8. Jh.>: HOMĒRU ODYSSEIA, HOMERI ODYSSEA, Eiusdem Batrachomyomachia, Hymni, aliaq; eius opuscula, seu catalecta. Omnia Graecè & Latinè edita quàm emendatissimè, [...]. Straßburg : Rihelius: [1572]